HOUVAST EN STUWENDE KRACHT
IN HET DAGELIJKS LEVEN

Dagcentrum voor volwassenen
met een mentale beperking

Onze missie

De Mast organiseert dagbesteding voor een kleine groep volwassenen met een mentale beperking. Deze dagbesteding wordt zo goed mogelijk aangepast aan de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een beperking kunnen zich thuis voelen in dagcentrum De Mast. Ze bouwen verder op hun persoonlijke talenten, proberen nieuwe dingen uit en ontwikkelen zich als uniek persoon. De inclusie in de lokale en globale gemeenschap staat centraal in alle activiteiten die wij voor en met onze cliënten organiseren.

Om de persoonlijke interesses van de cliënten aan te spreken en uit te bouwen gaan we met hen in overleg. Ook de families en naasten worden aangesproken als persoonsdeskundigen. De Mast werkt met een professioneel en geëngageerd team, maar rekent ook op hulp van vrijwilligers om de vraag van de betrokken cliënten zo goed mogelijk te beantwoorden.